Posel

13 znakov mobinga na delovnem mestu

Znaki mobinga na delovnem mestu

Vaše počutje je odvisno od marsičesa. Nanj v veliki meri vplivajo odnosi doma in tudi na delovnem mestu. Vse pogosteje lahko slišimo, kako ljudje tarnajo nad svojimi šefi oziroma delodajalci in sodelavci. Tarnanje in slaba volja pa sta edino, kar jim pri tem uspe pridelati.

Ljudje na splošno prepozno ukrepamo, ko se nam začnejo dogajati slabe stvari. Pogosto smo namreč naučeni, da moramo potrpeti, da tako pač je in da smo na primer lahko samo veseli, da sploh imamo delo. In ravno zaradi tega pogosto niti ne opazimo, da smo morda žrtev mobinga.

V prispevku vam bomo pojasnili, kaj je mobing na delovnem mestu in kateri so tipični znaki zanj.

Kaj je mobing?

Mobing se najpogosteje definira kot trpinčenje na delovnem mestu. Opredeljuje ga celo zakon o delovnem razmerju, ki pravi, da je mobing vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.

Cilj mobinga je zelo jasen, in sicer osamiti žrtve, škoditi njihovemu ugledu, dostojanstvu in položaju. Končni cilj je izgon z delovnega mesta. Med najpogostejšimi osebami, ki trpinčijo oziroma izvajajo mobing, so nadrejene osebe. Pogosto je tudi trpinčenje, ki poteka med hierarhično enakimi sodelavci. Nemalokrat pa celo skupina podrejenih trpinči vodjo.

Očitni znaki mobinga med vodjo in podrejenim

1. Nalaganje dodatnih nalog brez kakršnih koli pojasnil in utemeljitev.

2. Prejemanje spletne pošte med vikendom, v kateri piše, da je delo potrebno opraviti nemudoma.

3. Stalno kritiziranje in nezadovoljstvo nad sicer dobro opravljenim delom.

4. Kričanje in poniževanje.

5. Degradiranje na nižje delovno mesto.

6. Odvzem nalog zaradi neutemeljene nesposobnosti.

Očitni znaki mobinga med hierarhično enakimi sodelavci

7. Žaljenje delavca zaradi druge narodnosti, vere ali vrednot.

8. Nesprejemanje drugačnosti nekaterih od delavcev.

9. Vidno zavračanje posameznikov.

10. Nedruženje s sodelavci.

11. Izločitev posameznikov.

12. Izoliranje sodelavcev od vseh sicer pomembnih informacij za opravljanje dela.

13. Onemogočanje kakršne koli oblike napredovanja.

Ne glede na to, ali mobing nad nekom izvaja delodajalec ali sodelavci, prav nihče med njimi nima te pravice. Če so znaki mobinga še kako jasni, je potrebno čim prej ukrepati. Kako?

Možni ukrepi v primeru mobinga

Rešitev za učinkovito ukrepanje v primeru mobinga je veliko. Med njimi so: zavrnitev vloge žrtve, direktni nagovor napadalca, vključevanje nadrejenega, pisanje dnevnika, pritožba sindikatu, pravno svetovanje, pomoč psihologa, pomoč zdravnika in zamenjava službe.

Kako boste v primeru mobinga ukrepali sami, je v največji meri odvisno od vas. Vedite pa, da prav nihče na tem svetu nima pravice, da ste vi njegova žrtev. Imejte se radi in pravočasno ukrepajte. V nasprotnem primeru bo to zelo slabo vplivalo na vas, posledično pa še na vas odnos z domačimi. Tudi možnost za izgorelost, depresijo in druge zdravstvene težave bo mnogo večja.

Ne spreglejte
Posel

Načrtovanje spletne strani – kaj vse upoštevati?

Posel

Kako nastane kovinska konstrukcija?

Posel

Kako odpreti poslovni račun?

Posel

Kako uspešno izpeljati razgovor za službo?